۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

نامه وکلای دبیر کانون صنفی معلمان ایران به دولت آبادی دادستان تهران و گفت و گویی با پیمان حاج محمود عطار وکیل علی اکبر باغانی


وکلای علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، نامه ای به دادستان تهران نوشته اند و در آن اعتراض خود را به صدور قرار بازداشت برای موکلشان اعلام داشته اند.

به گزارش دانشجونیوز، باغانی پیش از این در سال 1385 و در پی تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت شده و بعد از مدتی آزاد شده بود. وی اخیرا به همراه محمود بهشتی لنگرودی، دیگر عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران به اتهامات واهی مجددا بازداشت گردیده و هم اکنون دربند 209 زندان اوین به سر می برد.

نامه ی صادره از طرف وکلای باغانی خطاب به دادستان تهران، به همراه متن مصاحبه ای آقای پیمان حاج محمودعطار وکیل وی که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته است، در زیر می آید:


بنام خدا
جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
موضوع: اعتراض به قراربازداشت موقت
باسلام
احتراما، اینجانبان پیمان حاج محمودعطارومصطفی ترک همدانی ، باتقدیم وکالت نامه ماخوذه ازآقای علی اکبر باغانی، وکالت خودراازسوی ایشان اعلام و بدین وسیله اعتراض خودرانسبت به قراربازداشت موقت ایشان اعلام می نماییم.
۱- موکل دبیرکانون صنفی معلمان ایران می باشد. این کانون یکی از نهادهای مردمی بوده که درسال ۱۳۷۸ ، از کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور، پروانه تاسیس و فعالیت دریافت نموده و باتصویب اساسنامه آن توسط وزارت کشور ، فعالیت خودرا بصورت کاملا قانونی ودرراستای ارتقای سطع آموزش و پرورش کشوراسلامیان ایران و نیز منافع آموزگاران ودبیران و قشرفرهنگی کشورانجام داده است.
۲- در سال زمستان ۱۳۸۵ تعدادی ازفرهنگیان ازجمله آقای باغانی ، در اعتراض به عدم انطباق حقوق و مزایای معلمان باقانون مدیریت خدمات کشوری، درمقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع نمودندکه ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت وپس از آنکه مدت مدیدی ازایشان بی اطلاع بودیم ، مشخص گردیدکه دربازداشتگاه بند ۲۰۹ زندان اوین، درسلول انفرادی بسرمی بردند.
۳- نهایتا ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، موکل از اکثراتهامات مندرج درکیفرخواست معاون سابق دادستان عمومی وانقلاب (آقای حداد) تبرئه گردیده و صرفاازحیث تبانی درارتکاب جرائم ضدامنیتی به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.
۴- اکنون مشخص نیست که آقای علی اکبرباغانی چه جرمی رامرتکب شده است که درسالگرد شهادت استادشهیدمرتضی مطهری و گرامیداشت معلم ، ایشان بازداشت و پس ازمدتی بی اطلاعی ازوضعیت وی و محل نگهداریش، اخیرا ازطریق تماس باخانواده ازمحل نگهداری او (بند۲۰۹ اوین) مطلع شدیم.
۵- درملاقاتی که در روزپنج شنبه موکل باخانواده اش در زندان اوین (به صورت تلفن وازپشت شیشه)داشت اظهارنمود که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده (که ازهویت ایشان نیز بی اطلاع بود) برای موکل دوماه قراربازداشت موقت صادرکرده است.
۶- اکنون چنانچه این موضوع صحت داشته باشد اینجانبان بااختیارمندرج دروکالت نامه بشرح زیرنسبت به قراربازداشت موقت موکل اعتراض می نمائیم وچون از شعبه رسیدگی کننده و هویت قاضی محترم آن مرجع بی اطلاع می باشیم،ازحیث مسوولیت حضرتعالی بعنوان دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران که سمت سرپرستی برکلیه قضات شاغل براین دادسراونظارت برحسن اجرای قوانین درآن مجموعه رادارید، اعتراض خودرارسما به محضرمقدس بزرگوارعرضه می داریم تا برابر مقررات ازطریق بازپرس محترم رسیدگی کننده به این اعتراض موردتوجه واقع و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردد.
۷- جهات غیرقانونی بودن قراربازداشت موقت:
- مشخص نبودن اتهام منتسبه به موکل.
- عدم تناسب قراربازداشت موقت بایدباشرایط و اوضاع احوال متهم و شدت مجازات و….
- ممنوعیت صدرقراربازداشت موقت بمدت بیش ازیکماه(به قراراطلاع ازموکل، قرارصادره بدوا بمدت دوماه تعیین شده است)
- لزوم تصریح و تفهیم حق اعتراض به قراربازداشت موقت به متهم.
- لزوم ارسال سریع پرونده به دادگاه بابت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار.
نظربه اینکه قراربازداشت موقت آقای علی اکبرباغانی ،خلاف صریح موادقانون آیین دادرسی کیفری صادرگردیده است (باتوجه به استحضارحضرتعالی به مفاد این قانون و به جهت جلوگیری از اطاله کلام از آوردن شماره موادخودداری گردید) ازمحضرمقدس دادستان عمومی و انقلاب تهران استدعا دارددستورفرمائید پرونده اتهامی موکل درراستای رسیدگی به اعتراض اینجانبان به وکالت ازسوی ایشان به قراربازداشت موقت، دراسرع وقت به دادگاه صالحه ارسال گردد.
بدیهی است ارسال پرونده به دادگاه موجب نقض قراربازداشت غیرقانونی و صدور دستورتعیین قرارتامینی متناسب وخفیفترنسبت به آن ونهایتا آزادی موکل خواهدشد.
ضمنا به جهت اعسار موکل ازپرداخت حق الوکاله، وکالت نامبرده بصورت تبرئی بوده و حق الوکاله ای دریافت نگردید.
ازتصدیعی که بعمل آمد پیشاپیش پوزش می خواهیم.
باتقدیم احترام
پیمان حاج محمودعطار مصطفی ترک همدانی
وکلای آقای علی اکبرباغانی
************************

باسلام خدمت جنابعالی ، مطلع شدیم که شما بعنوان وکیل مدافع آقای علی اکبرباغانی ، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، که اخیرا ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی دربازداشت بسرمی برد اقداماتی را دردفاع ازایشان انجام داده اید درصورت امکان توضیحی دراین باره بدهید؟ 
 بنده هم خدمت شما و دوستانی که درراستای اعتلای حق و عدالت درمیهن اسلامیمان تلاش می کنند سلام وعرض ادب دارم. وکالت بنده از آقای باغانی برمی گرددبه سال 1386 که آقای باغانی و چندین تن از آموزگاران و فرهنگیان را به اتهام تجمع درمقابل مجلس شورای اسلامی در زمستان 1385 دستگیرکردند  .

 پس آقای باغانی سابقه دستگیری ازسوی مراجع قضایی دارد؟
ج- بله . کانون صنفی معلمان ایران یک نهاد رسمی غیردولتی و صنفی است که در سال 1378، با پروانه صادره ازکمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور ، رسما آغازبه فعالیت صد درصد صنفی کرد و اساسنامه رسمی مورد تصویب وزارت کشورنیز دارد. اهم وظایف این نهادحمایت از معلمان و فرهنگیان سراسرکشورازلحاظ مادی و معنوی است و موکل بنده (آقای باغانی) مدتی عضو هیات مدیره کانون صنفی و سپس دبیرکل آن شدو این مسوولیت وی تاکنون استمرارداشته است  .
درسال 1385 که موضوع تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (که قانون جامع و خوبی است) درمجلس شورای اسلامی مطرح شد معلمان و کانونهای صنفی معلمان سراسرکشورمتوجه شدند که نظام هماهنگ حقوق و دستمزد که باید دراین قانون لحاظ شود درخصوص معلمان و فرهنگیان نادیده گرفته شده است لذا مکاتبات و مراجعات عدیده ای با ریاست جمهوری و سپس با کمیسیون آموزش و پرورش مجلس و سپس هیات رئیسه مجلس نمودندو نهایتا باهماهنگی هیات رئیسه ازجمله جناب آقای حاجی بابایی (عضومحترم هیات رئیسه مجلس) که هم اینک وزیرآموزش و پرورش هستند مقررشد تعدادی از معلمان ازسراسرکشوربرای پیگیری خواسته های مشروع خود در راستای لحاظ آنان درقانون مدیریت خدمات کشوری، درجلوی ساختمان مجلس شورای اسلامی واقع درمیدان بهارستان، تجمع کنند  .
علی رغم اینکه این تجمع بسیارآرام و بدون درگیری و خونریزی و بدون وجود سلاح بود اما نیروهای امنیتی، جنبه ضد امنیتی به آن داده و تعداد بیشماری از تجمع کنندگان آرام جلوی مجلس رادستگیرکردند و پس از مدتی بیخبری ازآنان، نهایتا مطلع شدیم که دربند 209 وزارت اطلاعات درزندان اوین بسرمی برند  .

 سرنوشت پرونده قضایی قبلی آقای علی اکبرباغانی چه شد؟
 ایشان دردومرحله در آن مقطع دستگیرشدند و درهرمرحله مدت قابل توجهی درسلول انفرادی و بند های دیگر بسربردندو سرانجام پرونده دردادسرای امنیت واقع درخیابان معلم تشکیل و درمرحله تحقیقات (دادسرا) اجازه ورود به بنده بعنوان وکیل ایشان داده نشد اما پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و ارجاع به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست جناب آقای صلواتی، ایشان اجازه مطالعه کامل پرونده رابه حقیردادند وهمکاری خوبی بامن داشتند. ازچنداتهام منتسبه دادسرادرکیفرخواست ، صرفا دادگاه، موکل را بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضدامنیتی محکوم به پنج سال حبس تعلیقی کرد  .
 آیا اقدام به تجدیدنظرخواهی از رای کردید؟
 بله دادگاه انقلاب اجازه تصویربرداری ازحکم خودرابه من نداد و فقط اجازه دادکه ازمتن تایپ شده حکم بادست رونویسی کنم و من هم به همین ترتیب عمل کردم و پس از نوشتن متن کامل رای و مشورت باهمکاران و اساتید به حکم اعتراض کردم ولی حکم درمرحله پژوهشی عینا تائید شد  .

 آیا پس ازاین پرونده ، موکل شما بازهم دستگیرشد؟
 بله درمراحل مختلف که مناسبت های روز معلم یا گردهمایی اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران یا سایرکانون هابود ایشان و سایرهمکارانش رادستگیرمی کردند  .

 آیا این دستگیری ها منجربه تشکیل پرونده قضایی علیه موکلتان می گردید؟
 تاآنجایی که از آقای باغانی شنیدم ایشان پس از چندساعت یا چندروز دستگیری به دادسرای انقلاب اعزام می شد و تحقیقات و بازجویی هایی ازوی بعمل می آمداما بعد آزاد می شد  .

 دستگیری جدید به چه گونه ای بوده است؟
 آقای باغانی و همکارانش سعی داشتند درسالگردشهیدعبدالحسین خانعلی (معلمی که در سالهای قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی درتجمع معلمان درمقابل مجلس ،توسط رژیم گذشته به شهادت رسید) برسرمزاروی حضوریابند و نیز بیانیه ای نیز بدهند. به قراراطلاع ازخانواده باغانی ، ازسوی اداره اطلاعات وی احضارمی شود و به اختیار درآن مکان حضورمی یابد اما بازداشت شده و این بارنیز پس ازمدتی بی خبری ازمحل نگهداریش ، متوجه شدیم که درهمان بند 209  زندان اوین با قراربازداشت موقت دوماهه بسرمی برد  .

 مگر قراربازداشت موقت بیش از یک ماه وجوددارد؟
 تاجایی که بنده و دوستانم قانون آیین دادرسی کیفری را که یگانه مستند قانونی برای این موضوع است بررسی کردیم ، قرارهای بازداشت موقت مصرحه درقانون، حداکثر یک ماهه است و چنانچه قاضی تشخیص به لزوم تمدیدآن آن دارد می تواند با ذکر ادله قانونی برای یک ماه دیگرقرار را تمدید کند اما هیچگاه قانون اجازه نداده که قراربازداشت موقت دو ماهه را یکجا صادرکند  .
 آیا آقای باغانی به این قراربازداشت موقتش اعتراض نمود؟
 ازقرارمعلوم خیر  .

 منظورشما ازواژه خیریعنی چه ؟ منظورتان اینست که ایشان از اینکه دربازداشت موقت نگهداری شده راضی و خشنودبوده است و به این قرار اعتراضی نداشته است؟
 نخیربنده چنین منظوری نداشته ام. بلکه منظورم اینست که وقتی کسی را درسلول انفرادی قرارمی دهند دچار یک شوک شدید روانی و عصبی می گردد و از سوال و جواب هایی که ازوی می شودهیچی رامتوجه نمی شود و دراین حالت یک برگه ای را جلوی وی می گذارند و می گویند آن را امضاء کن و اوبدون آنکه بداند وبفهمد آن را امضاء می کند  .

منظورشما این است که شاید در برگه ای که ازموکلتان امضاء گرفته شده ازقول وی نوشته شده اعتراضی به قرارندارم و او هم امضاء کرده است؟
 چیزی در همین مضمون. به خاطرهمین موضوع است که قانونگزار اسلامی ما درقانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حق اعتراض متهم به قراربازداشت موقت، قاضی رامکلف کرده است که حق اعتراض متهم به قراربازداشت را به وی تفهیم کند و این تفهیم کتبا صورت مجلس شود. من عینا ماده 37 رابرای شما می خوانم  :
ماده 37- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلایل آن و حق اعتراض متهم درمتن قرارذکر شود  .

 شما برای استفاده از حق اعتراض موکلتان به قراربازداشت موقت چه اقدامی کردید؟
بنده ازقبل ازدستگیری وی ازاو وکالت نامه داشتم و به همراه یکی ازهمکارانم بنام آقای مصطفی ترک همدانی ، لایحه ای را دراعتراض به قراربازداشت موقت آقای علی اکبرباغانی تهیه کردیم و چون از هویت قاضی رسیدگی کننده به پرونده موکل بی اطلاع بودیم، لذا عنوان لایحه راخطاب به جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان معظم عمومی و انقلاب تهران تقدیم کردیم و ایشان باصدور دستوردرذیل لایحه ، آن را به دادسرای مستقردرزندان اوین ارسال فرمودند  .

 برابرقانون ، چنانچه متهم یا وکیل وی به قراربازداشت موقت اعتراض کندمرجع قضایی چه تکلیفی دارد؟
 طبق قانون آیین دادرسی کیفری ، قاضی رسیدگی کننده موظف است سریعا پرونده رادراجرای رسیدگی به اعتراض متهم یا وکیلش به قراربازداشت موقت، به دادگاه ارسال کند و دادگاه نیز باید درخارج ازنوبت به موضوع رسیدگی و چنانچه قراربازداشت موقت را خلاف قانون تشخیص داد دستور لغو قرارو صدور قرارتامینی خفیف تر راصادرکند والا قراربازداشت راتائید و اعتراض متهم را رد می کند  .
 درخصوص پرونده موکل شما به چه نحوی عمل شده است؟
 بیش ازیک هفته است که ما لایحه اعتراضیه مان رابه دادستان محترم تهران تقدیم کرده ایم. اما ازسرنوشت این اعتراض بی خبریم و متاسفانه دادسرای مستقردرزندان اوین پاسخگونمی باشد  .

 پس ازاین قضیه برداشت می کنید که قراربازداشت موکلتان دردادگاه تائید شده است؟
 خیرمن چنین برداشتی نمی کنم چون مطمئن نیستم که پرونده به دادگاه رفته باشد زیرا اگر چنین بود این حق را داشتیم که ازشعبه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض باخبرباشیم. به هرحال اگر اصل را برصحت بگذاریم فرضیه شما درست خواهدبود ودادگاه نیزقراربازداشت موقت راتائید کرده است  .

 آیاتاکنون ملاقاتی هم با موکل داشته اید؟
 بله روز پنج شنبه 30/2/89 بنده به همراه خانواده آقای باغانی به بخش ملاقات تلفنی زندان اوین مراجعه کردیم و ازپشت شیشه و ازطریق تلفن توانستیم باایشان مکالمه نماییم  .

 وضعیت موکلتان چگونه بود؟
 ایشان ازقبل مشکل درپروستاتش داشت و یکبارهم درسال پیش عمل جراحی پروستات کرده بود. درملاقات تلفنی که پنج شنبه بااوداشتم گفت مشکل پروستاتش تشدید شده و علاوه برآن نیزمشکل زیادی در تکثرادرار و دفع آن وفعالیت کلیه ها دارد و چون سلولی که درآن بسرمیبرد سه نفردیگرنیز هستندو درون سلول دستشویی وجود ندارد لذا نیازمکرر وی به مراجعه به دستشویی، هم برای هم سلولی هایش و هم برای زندانبانان وی مشکلاتی رافراهم کرده است .
لذاازاین بابت تقاضا داشت که با آزادی وی با سپردن وثیقه موافقت شود جالب اینکه سند وثیقه ای که چند سال پیش بابت پرونده حبس قبلیش سپرده است هنوز رفع بازداشت نشده و مراجعه ما برای رفع بازداشت سودی نبخشیده پس می توان باهمان سند در وثیقه  وی را آزاد کردتا بیش ازاین مشکلات و بیماری وی تشدید نشود. 

 شمابعنوان وکیل وی متوجه نشدید که اتهام وی چیست؟
 خیر، چون درمرحله دادسرا قانونگزار دست قاضی را در دخالت وکیل بازگذاشته است به ویژه درموضوعات امنیتی، اما هرچه که باشد نمی تواند برای یک آموزگار بازنشسته که ازدنیا هیچ دلبستگی ندارد جزاحیاء حقوق تضییع شده قشرمحروم فرهنگی ، اینگونه نگهداری درسلول انفرادی و سپس نگهداری درسلول چندنفره درچنین وضعیت نگران کننده ای را به دنبال داشته باشد.علی اکبر باغانی چه جرمی رامرتکب شده است که مستحق چنین برخوردی از سوی مرجع محترم قضایی است؟
 
 آیا امیدی به آزادی زودهنگام ایشان دارید؟
بله ان شاء الله رحمان. زیرا موکل یک شهروند حزب اللهی عاشق امام راحل و مقام معظم رهبری و پیرو ایشان بوده و هستند واین بازداشت برای مدت کوتاهی خواهد بود وبزودی به آغوش خانواده اش بازخواهد گشت.

منبع : برشي از دغدغه هاي يك آموزگار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از نظر و لطف شما متشكرم.